Om mig

Jeg har arbejdet fagligt med både enkeltmennesker, grupper og organisationer siden 1980’erne, og jeg har i det arbejde lært rigtig meget om psykologiske og sociologiske processer. Jeg har lært rigtig meget – dels i mit eget liv med dets forskellige glæder, sorger og kriser: usikkerhed, skilsmisse, venskabstab, nære familiemedlemmers selvmord, arbejdspladsers mobning og arbejdsløshed, dels har jeg lært rigtig meget af de mennesker jeg har arbejdet sammen med, og dels har jeg lært af den nye viden, jeg løbende har opsøgt. Med mit liv og mine erfaringer fulgte selvfølgelig spørgsmål som: hvad skal jeg bruge det til? Hvordan gør jeg det til en del af mig selv? Og ikke mindst – hvordan lever jeg sammen med både sorgen og glæden i mit liv?

Jeg er født på Nørrebro i København, hvor jeg har boet i hovedparten af mit liv. I min barndom flyttede jeg rundt i Skandinavien med mine forældre, så jeg i dag forstår norsk og taler svensk flydende. I dag bor jeg i Århus, hvor jeg også har min praksis. Jeg er gift med Nanna, og med hende har jeg fået min datter Ida Marie.

I min fritid pusler jeg om to veteraner: min BMW R90S fra 1975, og min MGB GT fra 1969. Det er godt, at lave noget med hænderne, og være tvunget til at tænke på noget aldeles praktisk. Og så kan man køre i eller på den bagefter… og det er sjovt!

Kort om min uddannelsesbaggrund

Jeg blev uddannet som sociolog i 1989. Mit speciale fokuserede på de mentaltetshistoriske udviklinger i Europa fra den sene middelalder til senmoderniteten. Her havde jeg fokus på barndommens opståen, familiens udvikling, på lønarbejdets etablering sammen med statsdannelsen, institutionaliseringen og udviklingen af en velfærdsstat.

Disse udviklinger udgør rammerne for, hvordan de enkelte menneskers psyker udvikler sig, og indgår i nye institutionelle socialiserende sammenhænge. Ved at forstå, hvad der sker med vores familier, arbejde og institutioner, forstår vi bedre, hvad der sker med os eller vores børn og unge. Alt dette indgår, når jeg har terapeutiske samtaler med voksne, børn eller unge. Hvad er det for en situation de er i? Hvad betyder den? Hvad gør den ved dem? Og så undersøger vi sammen,  hvilke andre uopdagede fortællinger, der ligger der ved siden af de dominerende, og som kan danne grund under en modstrategi. En modstrategi, der beriger livet, gør det glædesfyldt, udviklende og forløsende – og som virker helende for personen og dennes familie og venner.

Jeg har arbejdet rigtig meget med konfliktforståelse og konfliktløsning, og har derfor uddannet mig til konfliktmægler, ligesom jeg har taget en PhD-uddannelse, der havde fokus på ledelse og organisation, og på hvordan en organisation forstår og håndterer indre og ydre konflikter. Det gjorde jeg som ansat i Forsvaret; min PhD-uddannelse løb fra 2000 til 2003.

Jeg har efter 2003 fortsat opsøgt mere viden – og helst viden, som var tæt knyttet til praksis, til individuelle og kollektive processer. Jeg har derfor løbende arbejdet med mig selv, og gjort det i forskellige terapeutiske forløb: biofeedback, bioeksistentiel psykoterapi, gestalt og senest holotropisk breathwork. Jeg indgår desuden løbende i forskellige supervisionsgrupper. Endelig har jeg taget en række forskellige kurser, der var proces- og praksisrettede. Her lærte jeg nye og specifikke praksisformer, som jeg siden har tilpasset min mere formelle viden, og gjort til min egen tilgang. Det har været kurser i f.eks. voksenundervisning, integrationsprocesser, vejledningssamtaler, mæglingsprocesser, ledelse, projektledelse, journalistisk formidling, osv. Alle kurser, der føjede praktiske dimensioner til bagvedliggende etik og teori.

Du kan se et kort CV her: (Klik her)