Terapeutiske samtaler

De terapeutiske samtaler drejer sig ofte om sorg, ensomhed, tankemylder, stress, PTSD, krise, separation, skilsmisse, mobning, konflikter i familieliv, med børnene eller på arbejdspladsen. Jeg tilbyder både individuel samtale, familiesamtaler og samtaler med børn og unge. Sammen undersøger vi forskellige konkrete situationer, og hvad de gør ved dig eller Jer.

I mit arbejde er jeg især inspireret af den bioeksistentielle psykoterapi og af den narrative terapi. Disse to terapier henvender sig til hhv. krop og hoved. Og alt efter, hvad temaet og følelserne er for vores aktuelle samtale, så vil jeg trække på de metoder, jeg har fra disse to tilgange.

Narrativt

I den narrative terapi, taler og skriver vi meget – dvs. jeg skriver vores samtale ned under vores samtale på en overhead. Sigtet er at tage udgangspunkt i dine fortællinger. Jeg skriver på to niveauer: handlingsplanet og værdi- eller identitetsplanet. Og vi (du) identificerer, hvordan konkrete handlinger og situationer knytter an til vigtige værdier og identiteter i dig – samt ikke mindst, hvad de gør ved dig. Udgør de dit foretrukne liv, dine foretrukne relationer? Vi undersøger så, om der er andre situationer, som peger på andre sindstilstande, der giver dig mere energi, glæde og fokus. At blive opmærksom på denne forskel, og på at der ligger et uopdaget potentiale og venter, er afgørende for at man kan mærke sig selv, sætte grænser og træffe gode valg i sit liv; på kort sigt i hverdagen, og på lang sigt i mere eksistentielle situationer.

Kropsligt

Mange vaner er tavse og kropsliggjorte. En god måde at komme i kontakt med disse vaner, er derfor at tale kroppens sprog. Til det er jeg inspireret af den bioeksistentielle psykoterapi, som jeg selv har været i, og som jeg oplevede som en stærk terapiform med dyb forandrende kraft.

At arbejde kropsligt kan være nyt og udfordrende; så jeg gør det først, når vi har opnået tryghed og tillid. Vi følger dine bevægelser, forstærker dem, og lytter til, hvad du får lyst til at sige. Mange bliver overraskede over, at der kommer nye ord og følelser på situationer, som ellers hidtil er blevet fastholdt og beskrevet på en bestemt måde. Med nye ord på, kan vi arbejde videre narrativt og afdække nye hukommelseslommer, som kaster nye aspekter på ellers låste situationer, relationer og følelser.

Hvis du vil læse mere om, hvad terapi går ud på, så skriver jeg mere, hvis du følger dette link. (Klik her)