Mobning

Et genforenende kursus (anti-mobning)

Mobning og psykisk vold skal ikke løses gennem konfliktløsning, da mobning ikke udspringer af en konflikt om noget, men har andre begrundelser. Derfor består løsningen af mobning af en anden proces.

Mobning handler ikke om dem, det går ud over. Mobning er snarere et udtryk for lavt selvværd, fraværende styrende værdier og etik hos mobberen, mangelfuld ledelse og bestyrelsesarbejde, samt organisatoriske rangdimensioner – dvs. hvilke grundliggende værdier, som er styrende for hverdagen i skolen, organisationen eller i virksomheden.

Effekten af mobning og psykisk vold er ødelæggende for den det går ud over, der kan blive varigt syg; men det er også ødelæggende for skole, organisation eller virksomhed, da elever, frivillige eller fagpersoner søger væk, og der opstår et fald i produktionens kvalitet, ligesom udvikling også vil udeblive. Ingen tør byde ind…

Kursusform

Et genforenende kursus bør foregå, der hvor mobningen finder sted, så de forandrede positioner, symboler og adfærd fastholdes. Desuden bør et kursus i den bedste af alle verdener omfatte et samtidigt arbejde fra bestyrelse, over ledelse, tillidsrepræsentanter til ekspertise.