Vejledning, leder

Brug for vejledning… og ikke for gode råd!?

Jeg tilbyder vejledning til ledere. Det kan være besværlige eller vigtige ledelsesmæssige beslutninger, karriereovervejelser, organisatoriske konflikter, det kan handle om etiske problemstillinger, eller det kan handle om noget helt andet. En vejledning er en struktureret hjælpesamtale, hvor sigtet er at hjælpe den, som beder om vejledning, til at få øje på det han eller hun ikke alene kan få øje på. Det er ikke en terapeutisk samtale.

Hastevejledning?

Jeg tager også hastende vejledninger.