Effektive beslutninger

Hvad afgør om en beslutning bliver ført ud i livet?

Alle beslutningsprocedurer løber gennem følgende faser: Hvad ved vi? Hvad kan vi? Hvad vil vi? Hvad gør vi? I dette kursus ser vi på, hvilke forståelser denne opdeling medfører, og vi ser på hvilke processer såvel grupper som ledere skal tage højde for.

Form og indhold

På dette kursus arbejder vi med alle beslutningens faser, herunder integrerer vi konfliktløsning i beslutningsforløbet. Det gør vi i form af casebaserede øvelser. Efter hver øvelse er der først feek-back om oplevelser og erkendelser, så er der et kort teoretisk oplæg…