Torturens historie

En torturbøddels erkendelser…

Tortur har flere formål og former

Tortur burde ikke nævnes i ental, men burde tilføjes en historisk periode og et formål. Uden dette bliver omtalen tortur i bedste fald forvirrende, i værste fald indholdsløs og misvisende, ligesom det viser tilbage til en manglende forståelse og faglighed for de fagområder, torturformerne omfatter.

Dette foredrag handler om, at bødlers vold ikke er udtryk for et individs afsporede personlighed, men at den udøves repræsentativt på en stats vegne. I for­længelse heraf argumenterer jeg for, at torturens form og udtryk ændrer sig med de skiftende ’fortællinger’, statens magt bygger på. Disse ændringer knytter an  til skift i sym­bolske ordener, der materialiserer sig i objektiverede sam­funds­mæssige infrastrukturer som styre­form, lovgivning, økonomi, militæranlæg, fængs­ler, osv. Som eksempel på bødlens professionalisering anvendes soldaten og den militære institution. Foredraget opridser for­­skellige perioder for, hvilke retlige begrænsninger krigen har været underlagt, og derefter hvordan disse begrænsninger og krigens vold har mødt hin­anden. Som eksempel gennemgås den militærsociologi­ske forsk­ning i, hvor­dan soldaten og kamp­gruppen udvikler deres kapacitet til at udøve vold. Foredraget af­slut­tes med et forsøg på at skitsere fremtidens tortur.

Baggrund og form

Jeg har forsket i området og skrevet videnskabelige artikler om temaet. Selve foredraget tager ca. 1 time, og den efterfølgende dialog ca 1 time. Mine foredrag kommer med powerpoint, video, lyd, fotos og dokumentation.