Kurser i ledelse

Ledelsens råstof

Ledelsens råstof er menneskelige handlinger, og det er da også det billede, der tegner sig af ledelse i dag, i langt hovedparten af områdets lærebøger, og i den måde konsulenter griber deres ydelser an på. Men giver det et fuldstændigt billede, forståelse og handlingsmuligheder af, hvad menneskelig mening og handling er? Nej, for i mange organisationer adopterer man af mange gode grunde lidt naivt en temmelig traditionel struk­tur, der hvisker os adfærd i øret, som måske ikke udtrykker organisationens mål, produktion eller de ansatte, som er nødvendige for at nå de satte produktionsmål. At lede og udvikle organisationer er både at udvikle hver og en af lederne og af eksperterne, men især at udvikle organisationens rolle og organisationen i forhold til det udtrykte værdigrundlag, de mål og de opgaver dette medfører.

Kursernes fokus

Jeg tager i mine kurser om ledelse afsæt i de klassiske sociologiske teorier om mennesker og samfund, i klassiske ledelsesteorier, og når på den måde frem til sen-moderne ledelsesteorier. De klassiske afsæt er nødvendige, hvis vi skal forstå de sen- eller postmoderne ledelsesteorier. Endelig underviser jeg i forskellen mellem ledelse og management, forskellen mellem ledelse og ekspertise, i praktiske greb for hvad en leder laver hvornår – i form af  ‘ledelsesproduktet’, i hvordan en leder opnår ejerskab til beslutninger i form af ‘effektive beslutninger’, og i hvordan man som leder kan forstå og løse de konflikter, der opstår i alle organisationer.