Soldatersamtaler

Soldater- eller veteransamtale

Noget jeg tit hører er, at ‘…du skal have prøvet det, ellers forstår du ikke hvad jeg snakker om!’ Jeg har ikke været direkte i kamp, for jeg var ikke militært ansat soldat. Men jeg har som civilt ansat været længere tid i et operationsområde (KFOR) og så tæt på den militære hverdag, som man kan komme. Jeg kender stemningerne under appel, briefinger, jeg har været med på patruljer (social), osv. Så man kan tale direkte ud af posen, og bruge sit militære sprog, uden at jeg taber tråden. Jeg har desuden gennemført en del forskning i og skrevet flere videnskabelige artikler om soldater, udsendelser, og hvad det gør ved én – etiske overvejelser, familiemæssige overvejelser og psyke: stress og PTSD.

Hvad kan vi snakke om?

Jeg tilbyder samtaler med soldater og veteraner om, hvordan de har det, om de har flash-backs, om deres deres erfaringer, og hvad de kan bruges til fremadrettet. Og jeg tilbyder samtaler med familie og soldat om, hvordan der kan opnås en balance mellem familieliv og soldaterliv. Endelig har jeg samtaler om stress og PTSD og hvordan det påvirker veteranens måde at være i familien på.

Akut?

Jeg tager også imod akutsamtaler.