Kort CV

Jeg er sociolog, og har mit faglige fokus på sociale processer og dynamikker mellem mennesker og i grupper. Konkret har jeg fokus på institutioner: børnehaven, skolen, militæret, fængslet, hospitalet, arbejdsmarkedet, skolen, familien, barndommen, læring og identitetsdannelse, og de processer og konflikter disse skaber mellem mennesker. I forlængelse heraf har jeg også fokus på, hvordan disse institutioner og systemer tager imod nye personer, med andre værdier, sprog og handlinger.

 

Erfaring

TurningPoints (direktør, forsker)

 • konceptudvikling, markeds- og behovsanalyse, networking, ledelse, administration, forskning

DIGNITY – Dansk institut mod tortur

 • interventionsarbejde i professionen politi

Center for konfliktløsning

 • undervisning i konfliktløsning, ledelse, kommunikation

Aalborg Universitet og Århus universitet

 • undervisning i projektledelse, kommunikation, konfliktløsning, Ålborg Universitet
 • undervisning i fredsoperationer, statskundskab, Århus Universitet

Adjunkt – Viborg

 • undervisning i kommunikation, organisation og ledelse
 • vejledning af specialeskrivende, efteruddannelse af institutionsledere

Forsvarsakademiet – Købenavn

 • undervisning i ledelse, FCL 15 – FCL 61, konceptudvikling
 • deltagelse i de skandinaviske landes militære ledelsesnetværk
 • arbejde med forsvarets ledelsesdirektiv, FKODIR LE 121-5

Politiskolen – sociologi og konfliktløsning

 • smågruppe sociologi, kultursociologi, stratification (integration og eksklusion).
 • konfliktforståelse og konfliktløsning

RUC – Institut for økonomi og forvaltning

 • vejledning og eksamination af specialestuderende

Dansk flygtningehjælp – hovedstadsregioen

 • leder af kulturhuset, Global House, 70 ansatte
 • medlem af DF-Hovedstadsregionens ledelsesgruppe, 300 ansatte

Center for Freds- og Konfliktløsning (COPRI) – København

 • Holdningsundersøgelse

Frivilligt

Samtalehuset

 • Terapiforløb med unge

Gallo Krisecenter

 • Krisesamtaler og rådgivning i forhold til sårbare

Associate – tff – lund sverige

 • Inviteret medlem af gruppen af associates i TFF

Center for konfliktløsning

 • formand, medlem af bestyrelsen, af udviklingsgruppen og underviser

Uddannelser

 • Cand. scient. soc. Københavns Universitet og Lunds Universitet
 • Ph.D. ved Roskilde Universitet

Efteruddannelser

 • Narrativ familieterapi, DISPUK
 • Projeklederuddannelse, Copenhagen Business Academy
 • Medietræning, hos Operate
 • Filmkursus, hos Alphafilm & kommunikation
 • CISU, LFA kursus, Fra idé til projekt
 • Ledelsesuddannet – Forsvaret – FCL 15 – FCL 61
 • Godkendt som konfliktløser – Center for Konfliktløsning
 • Fremmedsprogsvejleder (flygtninge og indvandrere)
 • Sproglærer (flygtninge og indvandrere)
 • Højskoleophold, Krogerup højskole

(Tilbage)