Hvad er PTSD?

Hvad er PTSD, og har det altid eksisteret?

I dette foredrag ridser jeg PTSD-historien op. Det gør jeg ved at ridse de aktørers historie op, som først og mest synligt led af PTSD, nemlig soldater. Deres historie, slag og den efterfølgende veterantilværelse med ikke-erkendte og ikke-anerkendte psykiske lidelser, der gik ud over dem selv og deres familier.

Udgifterne til PTSD er højere end udgifterne til krige. Men udgifterne til PTSD er ikke noget politikere budgetterer med, når de indgår forsvarsbudgetter og efterfølgende køber dyrt ind af forskellige våbensystemer. Og det er ikke noget politikere vil italesætte, sandsynligvis fordi de forestiller sig, at det vil svække forsvarets evne til at rekruttere officerer og soldater. Men vil det det?

Baggrund og form

Jeg har forsket i området og skrevet videnskabelige artikler om temaet. Selve foredraget tager ca. 1 time, og den efterfølgende dialog ca 1 time. Mine foredrag kommer med powerpoint, video, lyd, fotos og dokumentation.