Konflikt-opløsning

Hvad er konflikt-OPløsning??

Hvis konflikter fortsætter, selv efter at man har været på kursus i konfliktforståelse og konfliktløsning, og efter at der er gennemført et mæglingsforløb, så er det på tide at søge løsningerne på de vedvarende konflikter andre steder end hidtil. Og her er konflikt-OPløsningen næste mulighed. I dette kursus ser vi på, hvordan konflikter ikke bæres eller ejes af personer, men af funktioner og roller – altså af kontekst. Vi arbejder derfor især på at forstå kontekst, og på at ‘omforfatte’ konflikthistorier. Det vil sige, at vi ændrer perspektiv og fokuserer på sociale og organisatoriske, sproglige konstruktioner, og de relationer, de skaber mellem roller og positioner i konfliktskabende processer og situationer.

I den klassiske konfliktløsning håndteres konflikter populært sagt indefra og ud, og mere eller mindre kausalt lineært. Med konfliktopløsningen bevæger vi os udefra og ind i konfliktsituationen, og ser på, hvordan den fastholder sit tag selvom der har fundet udskiftning af personer sted – endog flere gange.

Forundersøgelse?

Et udvidet kursus kunne med fordel forankres i, at jeg først foretager nogle observationer i virksomheden eller organisationens hverdag. Kun ved observation kan man observere på hverdagens praksis; det man kalder ‘tacit knowledge’, det ikke-italesatte. Det er ofte i disse rutiner, at virksomheds- eller organisationskulturen er at finde. Disse tavse rutiner er svære for virksomhedens eller organisationens medlemmer, at overføre på italesatte kurser, der ofte er ‘tankeforløb’, som finder sted på et kursussted.