PTSD-samtaler

Akut stress eller PTSD?

Ingen PTSD-udtryk ligner hinanden. PTSD er forsinkede reaktioner på ophobede oplevelser, meget voldsomme og skelsættende livsoplevelser. De har visse fælles træk så som flash-back, angst, stress, ensomhed, kropslig uro, smertefulde fysiske symptomer, der ikke kan bekræftes af lægen. Ofte følger forsøg på selvmedicinering med. PTSD kan endog lede til selvmordsforsøg, og at man søger at tage sine elskede med sig ind i døden. PTSD er med andre ord en meget voldsom og destruktiv sindstilstand, at befinde sig i. Og det er ofte en ordløs, angst og meget ensom tilstand at være i.

PTSD rammer især: soldater, flygtninge, politifolk, ambulance- og redningsfolk, og mennesker med voldsomme arbejdsbelastninger ind på livet.

Tilpasset behandling og familierådgivning

Jeg tilbyder samtaler, eller andre terapeutiske forløbsformer, som vi fælles når frem til. Jeg kan f.eks. tilbyde at bo hjemme hos Jer eller dig – eller hvor du måtte bo – i en periode, hvor vi deles om at observere på, hvad PTSD’en gør ved din eller Jeres hverdag. Derfra kan vi så finde ud af, hvordan du eller I kommer videre.

Baggrund

Min faglige baggrund for dette arbejde er, at jeg har arbejdet i forsvaret, har gennemført et phd-feltstudie af soldater i KFOR, og jeg har siden forsket i soldaters PTSD og skrevet og fået publiceret videnskabelige artikler om det. Jeg har dertil efteruddannet mig i narrativ terapi, og fortsætter dette arbejde.

Akut

Du eller I er velkomne til at ringe akut.