Krigen er slut

Krigen er slut – konflikterne fortsætter…

Titlen på min bog valgte jeg som en henvisning til FN-pagtens forbud mod krig. Jeg valgte den også på baggrund af den iagttagelse, at krige ikke længere skaber stater, og endelig fordi fredsoperationer ikke er krigsoperationer, men at dette ikke lader til at være erkendt af hverken forskere, politikere, journalister eller officerer…

I dette foredrag fortæller jeg om bogens temaer, mit feltstudie og modtagelsen af min forskning – både i forsvaret og i pressen. En del har ændret sig siden bogen udkom i 2006, men meget er stadig centralt for forståelsen af verdens konflikter og hvordan vi håndterer dem.

Fra bogens bagsidetekst: “Forsvaret er en århundreder gammel, tung organisation, som hidtil har skullet udkæmpe og vinde krige mod en ydre fjende. Denne organisation er nu sat til at løse den stik modsatte opgave, at indtage en mæglende position, at dæmpe konflikter, at løse konflikter – om muligt at skabe grundlaget for fred. Hvad medfører så radikale moderniseringskrav til en kulturbærende organisation som Forsvaret, og ikke mindst, hvad betyder det for soldater og officerer? Hvilke krav, paradokser og hvilke læreprocesser står de overfor, og hvordan løser de så komplicerede opgaver?

Med denne bog opnår man et dybt indblik i den militære kulturs praktiske hverdag, som den udfolder sig under Forsvarets fredsskabende operationer. Claus Kold fører læseren ind i den militære kultur, hvor man er med, når soldaterne ikke laver noget, eller når det går ufattelig hurtigt. Hvad er det, der sker med unge danske soldater, når de sidder i timevis i check points, eller når der pludselig lyder en alarmmelding? Hvad betyder det for deres handlinger at være i denne organisation med disse nye opgaver?”

Baggrund og form

Jeg har forsket i området, skrevet denne bog og skrevet videnskabelige artikler om temaet. Selve foredraget tager ca. 1 time, og den efterfølgende dialog ca 1 time. Mine foredrag kommer med powerpoint, video, lyd, fotos og dokumentation.