Længere undersøgelser

Længere forsknings- eller undersøgelsesforløb…

Jeg kan hyres til lidt længere sociologiske undersøgelser. Jeg bruger feltstudiet som metode sammen med grounded theory. Data og de kategorier, som grounded theory viser, bliver analyseret med den sociologiske teori, som bedst passer på ‘forskningsobjektet’. Jeg er vant til at bruge fænomenologien (Alfred Schutz og Agnes Heller) og symbolsk interaktionisme. Jeg arbejder på i nær fremtid, at integrere programmet ‘Dedoose’ i genereringen af feltbaserede kategorier. Dedoose kan desuden bruges til mixed-methods, så man klart kan se, hvilke grupper, der udtrykker, hvilke overvejelser, synspunkter og ønsker.